prev next

2016-09-21
2016-09-21
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 25-ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԹԻՎ ԳՈՐԻՍՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ժամը 11:00-ին Արցախյան հերոսամարտի հուշահամալիրում ծաղկեդրման արարողություն: ժամը 11:30-ին Հանրապետական մաղթանք Գորիսի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում: ժամը 12:00-ին Միջոցառում Գ.Տաթևացու անվան հրապարակում: ժամը...

2016-09-01
2016-09-30
Գորիսի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնատեղի տեղակալման համար

Գորիսի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնատեղի տեղակալման համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունեցող անձինք: Նշյալ պաշտոնին հավակնող...

2016-06-06
2016-06-06
Գորիսի ՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար ընտրության կազմակերպում

2016թ. հունիսի 6-ին` ժամը 13:00-ին` Գորիսի պետական համալսարանի թիվ 1 մասնաշենքում տեղի կունենա Խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով. 1. Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար սահմանված կարգով...

2016-05-23
2016-05-23
ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի նիստ

Հայտարարություն! 2016 թ. մայիսի 23-ին, ժամը 11.50–ին 2306 լսարանում տեղի կունենա ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով. 1.2015-16 թ.թ. ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրիատի 1-3-րդ և...

2016-05-12
2016-05-27
ԳՊՀ 2015-2015 ուս.տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց

Մասնագչտությունը, կրթության ձևը, օրերը: Էլեկտրոնիկա - առկա բակալավր(ՊՔ) - 12.05.2016թ.: Էլեկտրոնիկա - դիպլոմ - 26.05.2016թ.: Էներգետիկա - հեռակա բակալավր (ՊՔ) - 13.05.2016թ.: Էներգետիկա - դիպլոմ - ...

2016-04-04
2016-04-22
Նախաավարտական և արտադրական պրակտիկա Էլեկտրաէներգետիկա բաժնի 4-րդ և 5-րդ կուրսերում

Գորիսի պետական համալսարանի հեռակա ուսուցման Էլեկտրաէներգետիկա բաժնի 5-րդ / երեք շաբաթ / և 4-րդ / երկու շաբաթ / կուրսերի նախաավարտական և արտադրական պրակտիկան տեղի կունենա Արմենտել ՓԲԸ-ի հարավային տարածքային կենտրոնում՝...

2016-03-17
2016-03-17
Գիտական խորհրդի նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ ԳՊՀ գիտական խորհրդի 17.03.2016թ. թիվ 2 նիստի 1.Գիտական խորհրդի կազմի համալրման վերաբերյալ /զեկ.` ռեկտոր Ա. Ղուկասյան/: 2.Տեղեկատվություն 2015-2016 ուստարվա աշնանային կիսամյակի արդյունքների մասին /զեկ.` պրոռեկտոր Զ....

2015-12-28
2016-01-22
ԳՐԱՖԻԿ Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման 2015/16 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի սեսիոն քննությունների

Առաջին կուրս-540, Էլեկտրոնային տեխնիկա Ֆիզիկա 17.01.2016 Ինֆորմատիկա 11.01.2016 Մաթեմատիկա 13.012016 Երկրորդ  կուրս-440, Էլեկտրոնային տեխնիկա Մաթեմատիկա 18.01.2016 Էլեկտրատեխնիկա 22.01.2016 Նյութագիտություն 14.01.2016 Պինդ մարմինների և...

2015-12-21
2015-12-25
Գրաֆիկ Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման 2015/16 ուս.տարվա I կիսամյակի II ստուգումների

540 խումբ/1-ին կուրս/ 1.Հայոց պատմություն - 24.12.2015թ. 2.Ռուսաց լեզու - 22.12.2015թ. 3.Օտար լեզու - 23.12.2015թ. 4.Մաթեմատիկա - 22.12.2015թ. 5.Ֆիզիկա - 25.12.2015թ. 6.Քիմիա - 21.12.2015թ. 7.Ինֆորմատիկա - 23.12.2015թ. 8.Ճարտ.գրաֆիկա - ...

2015-10-26
2015-10-30
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 2015Թ. ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍ

Գորիսի պետական համալսարանի հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի մեկ շաբաթյա դասընթացը տեղի կունենա 2015թ. հոկտեմբերի 26-ից 30-ը: Դասերի սկիզբը ժամը 13:30-ին: Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորատ:

2015-09-28
2015-10-02
Միջազգային գիտական կոնֆերանս Գորիսում

Գորիսում տեղի կունենա միջազգային գիտական կոնֆերանս ՀՀ վարչապետ Հ. Աբրահամյանի հովանու ներքո, «Կրթությունը, գիտությունը և տնտեսությունը ԲՈՒՀ-ում ու դպրոցում: Ինտեգրացիա միջազգային կրթական համակարգի մեջ» թեմայով: ...

2015-05-24
2015-05-24
<էլեկտրաէներգետիկա> մասնագիտության հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն

Գորիսի պետական համալսարանի <էլեկտրաէներգետիկա> մասնագիտության հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը տեղի կունենա 2015թ. մայիսի 24-ին <<Էլեկտրոնիկա և էկեկտրաէներգետիկա>>-յի ամբիոն

2015-04-26
2015-04-26
Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Գորիսի պետական համալսարանի <էլեկտրաէներգետիկա> մասնագիտության հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունը տեղի կունենա 2015թ. ապրիլի 26-ին Էլեկտրոնիկա և էկեկտրաէներգետիկայի ամբիոն

2015-03-09
2015-03-27
ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ: Էլեկտրաէներգետիկա մասնագիտություն

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ Էլեկտրաէներգետիկա մասնագիտություն հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի նախաավարտական պրակտիկան տեղի կունենա 2015թ. մարտի 9-ից մարտի 27-ը, իսկ նույն բաժնի 4-րդ կուրսի արտադրական պրակտիկան տեղի կունենա 2015թ....

<<Քաղաքացի>> համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման ուսումնական նախագծի շրջանակներում իրականացվեց Ֆլեշ Մոբ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԻ ՕՐՎԱ ԱՌԹԻՎ` ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ
Հոկտեմբերի 7-ին Գրադարանավարի օրվա առթիվ <<Քաղաքացի>> համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման ուսումնական նախագծի շրջանակներում իրականացվեց Ֆլեշ Մոբ, որի նպատակն էր նպաստել գրադարանների հիմնախնդիրների լուծմանը` գիրք նվիրաբերելով համայնքային գրադարանին: Ֆլեշ Մոբը կազմակերպվեց Գորիսի համայնքապետարանի, Գորիսի Գուսան Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոնի գրադարանի, ինչպես նաև Ա.Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի անմիջական...
7 Հոկտեմբեր 2016թ.
ԿԱՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ՕՐԵՐՈՒՄ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԷԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
Սեպտեմբերի 27-ին <<Կամավորությունը մեր օրերում>> ծրագրի շրջանակում Գորիսի պետական համալսարանում էին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի (ՀԵՀ) Սյունիքի մարզային կենտրոնի համակարգող Հարություն Պողոսյանն ու մարզային կենտրոնի համակարգողի օգնական Արման Աղամյանը: Ծրագրի շրջանակում դասընթացավարները ներկայացրին տեղեկատվություն կամավորության վերաբերյալ և ինչպես ընդգրկվել ՀԵՀ-ի կամավորական խմբում: ԳՊՀ-ի ուսանողները հարցեր ուղղեցին...
28 Սեպտեմբեր 2016թ.
<<Եվրոպական ժառանգության օրեր>> Մշակութային (Ֆարո) զբոսանքներին մասնակցեցին Գորիսի պետական համալսարանի ներկայացուցիչները
Սեպտեմբերի 25 -ին <<Եվրոպական ժառանգության օրերի>> շրջանակում ՀՀ Մշակույթի նախարարության, Եվրոպայի խորհրդի և Գորիսի համայնքապետարանի կողմից համատեղ իրականացվող <<Մշակութային (Ֆարո) զբոսանքներ>> նախագծին մասնակցեցին Գորիսի պետական համալսարանի ներկայացուցիչները: Մշակութային (Ֆարո) զբոսանքներ իրականացվեցին Գ․ Տաթևացու անվան հրապարակ-Սբ Գր․Լուսավորիչ եկեղեցի-Ավանգարդ (Ծտի բներ) թաղամաս-Սերո Խանզադյանի տուն-թանգարան-Հին...
26 Սեպտեմբեր 2016թ.
Սեմինար-դասընթաց Գորիսի պետական համալսարանի ներկայացուցիչների մասնակցութամբ «Համայնքապետարանի կայքը որպես ՏԻՄ-համայնք կապի միջոց»
Սեպտեմբերի 22-ին Սյունիք ԻնֆոՏանը անցկացվեց «Համայնքապետարանի կայքը որպես ՏԻՄ-համայնք կապի միջոց» թեմայով սեմինար-դասընթաց, որին ներկա էին նաև Գորիսի պետական համալսարանի ներկայացուցիչները: Դասընթացը վարում էր Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն ՀԿ-ի աշխատակից Կարեն Մխիթարյանը: Սեմինար-դասընթացի նպատակն էր մասնակիցներին ներկայացնել Գորիս համայնքապետարանի պաշտոնական կայքը, նրա ընձեռած...
23 Սեպտեմբեր 2016թ.
Գորիսի պետական համալսարանը շնորհավորում է համայն հայությանը ՀՀ անկախության 25-ամյակի առթիվ անկախության ուղին
1991թ-ի սեպտեմբերի 21-ին հայությունն իր վճռորոշ ձայնով բռնեց անկախության ուղին: Ժամանակի բոլոր հոսանքներից անդին, ի ուրախություն բոլորիս, ցայսօր հայ ժողովուրդը շարունակում է իր գոյության և ինքնության պահպանման ճանապարհը: Սեպտեմբերի 21-ին Գորիսի համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված հոբելյանական միջոցառումներին ակտիվ մասնակցություն ունեցավ նաև Գորիսի պետական համալսարանը: Գորիսի պետական համալսարանը շնորհավորում է համայն հայությանը...
22 Սեպտեմբեր 2016թ.
<<Եվրոպական ժառանգության օրեր>> ծրագիր <<Մշակութային (Ֆարո) զբոսանքներ>> նախագիծը
Սեպտեմբերի 20-ին <<Եվրոպական ժառանգության օրեր>> ծրագրի շրջանակում Գորիսի պետական համալսարանում էին Գորիսի զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Հայարփի Ավանեսյանն ու Գորիսի համայնքապետարանի մշակույթի և սպորտի հարցերով առաջատար մասնագետ Արուս Հայրապետյանը: Հանդիպման ընթացքում հյուրերը ներկայացրին ՀՀ Մշակույթի նախարարության, Եվրոպայի խորհրդի և Գորիսի համայնքապետարանի կողմից համատեղ իրականացվող <<Մշակութային (Ֆարո)...
20 Սեպտեմբեր 2016թ.
Սյունիքի նկարիչների միության նախաձեռնությունը Գորիսի պետական համալսարանում Դոն Մքգիի լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսը` նվիրված Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակներին
Սեպտեմբերի 16-ին Սյունիքի նկարիչների միության նախաձեռնությամբ Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպվեց ԱՄՆ-ի Խաղաղության կորպուսի կամավոր, լուսանկարիչ Դոն Մքգիի լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսը` նվիրված Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակներին: Դոն Մքգին, երկար ժամանակ բնակվելով Սիսիան քաղաքում, հասցրել է ոչ միայն սիրել այդ քաղաքը, այլև ներշնչվել նրա հերոսական պատմությամբ ու բնաշխարհի գեղեցկությամբ, ինչն էլ հավերժացրել է իր...
16 Սեպտեմբեր 2016թ.
<<Գերմաներենի օրեր>> Գորիսի պետական համալսարանում Գյոթեի անվան ինստիտուտի ներկայացուցիչներ
Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանում <<Գերմաներենի օրեր>> նախագծի շրջանակում Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ հանդիպում Գերմանիայի դեսպանատան, DAAD (Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն) կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի, ինչպես նաև Գյոթեի անվան ինստիտուտի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման նպատակն էր խթանել գերմաներենի տարածմանը, կիրառմանն ու զարգացմանը Հայաստանի կրթական հաստատություններում: Հյուրերը ներկայացրին...
15 Սեպտեմբեր 2016թ.
ԳՊՀ-ի բակում բացվեց Շահան Նաթալիի (Հակոբ Տեր-Հակոբյան) հուշարձանը: «Նեմեսիս» գործողության կազմակերպողն ու ոգեշնչողը
Գորիսի պետական համալսարանի բակում սեպտեմբերի 1-ին հանդիսավոր արարողությամբ բացվեց Շահան Նաթալիի (Հակոբ Տեր-Հակոբյան) հուշարձանը: Հակոբ Տեր-Հակոբյանի հիշատակը հավերժացնելու նախաձեռնողը և աշխատանքների հովանավորն Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանն էր: Այս գաղափարը իրականացնողը մեր հայրենակից, երիտասարդ քանդակագործ Նարեկ Օրդյանն է, ով հանրությանը հայտնի է Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացու հուշակոթողի պատրաստմամբ (2010թ. հոկտեմբերի 16,...
1 Սեպտեմբեր 2016թ.